Kategorier
Solceller

Användbara tips för privatpersoner och företag i Gävle som vill installera solceller

Genom att sätta solceller på taket kan man sänka sina elkostnader rejält och nästan bli självförsörjande. Privatpersoner och företag i Gävle kan dessutom få skatteavdrag för solceller.

Sverige och stora delar av världen håller på att fasa ut fossila bränslen och ställa om till grön teknik. Som privatperson, företag, BRF eller lantbrukare, kan man vara med och dra sitt strå till stacken genom att låta montera solceller på sina takytor. På så vis kan man själv producera stora delar av den el man behöver på ett grönt och miljövänligt sätt. Att köpa el är idag för de allra flesta kostsamt och som egen producent av el kan man spara en hel del. Ganska ofta producerar man under sommarhalvåret också mer el än vad man behöver, vilken man kan sälja vidare till det vanliga elnätet.

Solceller har många fördelar

Att låta installera solceller i Gävle är en vinst på flera sätt. Dels sänker man man sina elkostnader, men man tjänar också pengar på den överskottsel som man säljer vidare till det fasta elnätet. Värdet på huset ökar också och gör det mer attraktivt vid en försäljning. Detta då allt fler idag vill leva så miljövänligt som möjligt och ha tillgång till billig el. Är man intresserad av att installera solceller ska man kontakta ett företag som erbjuder en totallösning. Men det kan vara bra att också jämföra priser mellan några olika aktör, då många av dem lämnar kostnadsfria offerter.

Kategorier
Solceller

Solceller – att tänka på

Solceller är en investering som många idag vill veta mer om. Frågar man vanliga villaägare så är det den investering som man helst skulle vilja ta. Frågan är också mer än aktuell idag med tanke på de stigande elpriserna och de oroligheter som syns i Europa gällande detta.

Med solceller så blir man en egenproducent av el och man gör sig i och med detta oberoende av priserna som sätts i omvärlden. Faktum är att man också kan sälja ett överskott vidare: den el som du producerar och inte använder kan säljas vidare till elbolag och du kan genom detta också tjäna pengar. Det går idag att installera solceller både på vanliga villor och på större fastigheter.

Gällande det senare så ser man att många företag, lantbruk, BRF:er och fastighetsägare börjat med detta: man får en billigare drift, man får en säker drift, man gör miljön en tjänst – elen som produceras är rakt igenom grön – och man får en lösning som blir tilltalande för andra. Som exempelvis företag kan man använda sig av övergången till solceller som en del i din profilering: man visar för kunderna att man äger ett patos och att man tar sitt ansvar i att minska avtrycken på klimat och miljö.

Hitta rätt partner för installation av solceller

Oavsett om man vill installera solceller som villaägare eller som exempelvis företag eller fastighetsägare så finns det några saker att tänka på. Det första handlar om kompetens och val av partner.

I synnerhet gäller detta för större investeringar: ni måste säkerställa en kvalitativ lösning som ger er den effekt ni vill nå. Lösningen kan se annorlunda ut, beroende på just era förutsättningar, och kostnaden kan även de bli varierande utifrån detta. Undersök alltid vilka företag som erbjuder planering, projektering och installation av solceller innan ni bestämmer er. Kolla referenser, se över om företaget har några anmärkningar och var noggrann med att exempelvis framtida serviceavtal inkluderas i avtalet ni skriver.

Klarar din villa solceller?

Det finns två viktiga saker att tänka på i samband med att man som villaägare planerar att investera i solceller. Det första handlar om elsystem: klarar ditt nuvarande elsystem att hantera den nya anläggningen? Många äldre hus har elsystem som inte är anpassade för en ökad belastning – vilket man även bör tänka på i andra sammanhang: vi använder mer el idag och det ökar riskerna – vilket gör att man bör anlita en behörig elektriker för att undersöka detta närmare. En ökad belastning kan få olika komponenter att börja brinna och att både se över elsystem och brandskyddet är viktigt.

Solceller monteras på taket. Detta innebär att även detta område på huset måste ses över. Klarar ditt tak en ökad belastning och tyngden från panelerna? Tänk även på när du senast bytte tak. Kan det vara läge att byta tak innan du installerar solceller? Det kan vara en fråga att överväga om du har ett tak som börjar bli lite till åren.

Kategorier
Solceller

Rädda ekonomin och miljön med solceller i Uppsala

Elräkningarna är skyhöga och du har ingen möjlighet att sätta in en kamin eller på annat sätt sänka dem. Men då får du veta att du kan rädda ekonomin genom att installera solceller i Uppsala.

Ibland är det så att egenintresset, och det som är bäst för miljön, går hand i hand. Så är det när det kommer till solceller. Med hjälp av solceller kan du dra ner på övrig energiförbrukning och få elräkningar som blir betydligt lägre. Men solceller i Uppsala är också något som gör att miljön och naturen kommer att gynnas. Nytta med nöje på alla sätt och vis. Solceller är dock sällan något som man använder för all elförbrukning i hemmet, utan det kan vara så att man använder sig av dem för att sänka en stor del av elkostnaderna och förbrukningen. En del som ändå kan vara mycket märkbart.

Solceller där du önskar dem

När du ska montera solceller så är det du själv som bestämmer hur många du ska ha, var du ska placera dem och vad du ska använda dem till. Det har blivit mycket vanligt att man sätter upp partier på taket, men det går också att sätta solcellerna separat eller till och med på marken. När det gäller hur många du ska ha, så brukar man välja ett antal som räcker till den önskade förbrukningen. Och vad ska du då använda dem till? Det kan vara till hela hemmet eller endast till poolen.