Om oss

Att bygga smart handlar inte enbart om att lägga upp arbetet på rätt sätt. Idag så handlar det väldigt mycket om att göra rätt val – både för den egna ekonomins skull och för att bidra till en bättre värld.

Idag finns lösningar och teknik som kan hjälpa oss att sänka våra kostnader – och samtidigt också minska på påverkan på klimat och miljö. På den här sidan ska vi lära dig att bygga smart. Detta genom tips om byggtekniker, om isolering, om material och om olika energilösningar. Det senare innebär att vi kommer att skriva mycket om exempelvis värmepumpar och om bergvärme – två bra sätt att sänka energi och uppvärmningskostnader.

Men, det kommer framförallt att innebära att vi lägger vårt fokus på solenergi, solceller och solpaneler. Det är det vi brinner för. Vi vill skriva faktabaserat om solceller och reda ut de vanliga missförstånd som finns hos folk i gemen.

Ja, solceller fungerar även i vårt mörka land. Ja, du kan mycket väl få ett överskott av el och sälja det vidare. Ja, du kommer att minska din klimatpåverkan radikalt. Ja, solceller erbjuder en säker drift.

Det finns många frågetecken som med lätthet kan bli utropstecken – och det är sådana vi ska skapa på den här sidan. Vi vill att fler ska välja solceller och att fler ska välja att bygga smartare i sina hem. Det är det den här sidan ska handla om. Välkommen!