Kategorier
Okategoriserade

Viktig energideklaration i Göteborg

Äger man en fastighet är det viktigt att veta hur energiförbrukningen ser ut. Något som även är viktigt vid köp av fastighet. Därför kan en investering i en energideklaration vara guld värd.

En energideklaration kan göra stor skillnad när man köper en hyresfastighet. Genom att jämföra olika objekt kan kostnaderna för eventuella åtgärder göra att man som kund avstår. Därför är en energideklaration viktig för mer än en part vid försäljning.

Det är inte alltid en deklaration är ett måste. Det är dock ett krav om man äger en fastighet där man hyr ut utrymmen, exempelvis bostäder, eller där många från allmänheten vistas.

Vad innebär en energideklaration?

Det som inkluderas i energideklarationen är byggnadens uppvärmda ytor. Finns det exempelvis förråd eller vind utan uppvärmning behöver dessa inte tas med. Den elförbrukning man tittar på är uppvärmning av ytor men även av vatten.

I dokumenten kan det finnas idéer om förbättringar som kan göras av både hyresgäster och fastighetsägare. Vilket är något som kan påverka miljön. Det behöver inte handla om stora investeringar, utan det kan handla om att informera hyresgästerna om att stänga fönster, använda kastrullock vid kokning av vatten, om möjligt dra ner värmen när man inte är hemma och andra små saker som kan göra skillnad i ett längre perspektiv.

I vissa fall finns information om radonvärden med i dokumentationen. Sammantaget ger allt en tydlig bild av energiförbrukningen i fastigheten. Deklarationen bör göras med tio års mellanrum. För den som byggt en ny fastighet är det viktigt att göra energideklarationen inom två år.